Słownik BIM


BIM (z ang. Building Information Modeling) – modelowanie informacji o budynku. Polega na stworzeniu wirtualnego, trójwymiarowego model będącego reprezentacją obiektu wraz z zachowaniem jego właściwości fizycznych i funkcjonalnych. Technologia może być wykorzystywana od etapu koncepcyjnego do użytkowania obiektu, kończąc na jego rozbiórce.

 

BIM Execution Plan (BEP) – formularz opisujący sposób wykorzystania technologii BIM przy realizacji danego projektu. Zawiera m.in. takie informacje, jak: realizowane zastosowania BIM, sposób wymiany informacji, poziom szczegółowości modeli oraz zakres obowiązków poszczególnych członków zespołu.

 

Model 4D – model w technologii BIM wraz z informacją o czasie instalacji określonych elementów.

 

Model 5D – model w technologii BIM wraz z informacją o czasie instalacji określonych elementów oraz ich koszcie.

 

Model 6D – model w technologii BIM wraz z informacją o czasie instalacji określonych elementów oraz ich koszcie. Ponadto rozszerzony o informację potrzebne do zarządzania obiektem budowlanym.

 

LOD (z ang. Level of Development) – poziom szczegółowości modelu, który pozwala określenie wysokiego poziomu przejrzystości i rzetelności modelu BIM na różnych etapach zaawansowania projektu w procesie projektowania.

 

IFC (z ang. Industry Foundation Classes) – otwarty format pliku, służący do wymiany danych pomiędzy różnymi dostawcami oprogramowania BIM

 

Skaning laserowy – jest to technologia pozwalająca na zobrazowanie otaczającej przestrzeni za pomocą chmury punktów.

Współpraca


Zrealizowane projekty

40

Lata na rynku

3

Wdrożenia BIM

5

Szkolenia BIM

50

Kontakt


BIMevo Marcin Gałka

Szafranowa 10

05-250 Radzymin

530-747-930

kontakt@bimevo.pl


NIP: 6551944757

REGON: 369645596